Thursday, November 6, 2014

Pieter Brueghel the Elder - Landscape with the Fall of Icarus - approx. 1557 rights send parcel and


Witkacy - Portrait of Janina Brzostowski - 1939 Wings Night Out night at other bustling city, and otherwise to the hut hamlets without a name - darkness envelops them, finish off the sky grows, and in the light of windows looks, leaning, close up. For the city-so alien to her quiet coming and how altered in the mists of alleys, which does not reach the guard lśniście light lamps or windows bar "Under the Swallow." And downtown is not better. send parcel There's someone send parcel coined the conspiracy: they want to rip her wings, fragrant sleep poppy, thicket of golden lights, bows arrows as agreeing on them. They forgot that night not long ptakiem- in lively streets arrogantly and stubbornly blooming in heaven protests flaming letters downpour shouting, colored lights --- but do not dare to compare with the weak, the first dawn. Bo and dawn, and night alone, and each of the days of eternity our wings are what we in the slightest myself, and our passing, as przelotom ptaszym can brag and swagger - with impunity. Janina Brzostowska
If you have any problems with copyright, please write to me (contact form below), and immediately I will remove any questionable text, graphics, video, etc.
Pieter Brueghel the Elder - Landscape with the Fall of Icarus - approx. 1557 rights send parcel and obligations of the past, when I do not know that I once thought w ...
Adamowicz Boguslaw (2) Jerzy Andrzejewski (1) Asnyk Adam (9) Babaryko Andrew (2) Andrew Babinski (4) Bacewicz Wanda (5) Baczewski Marek Krystian Emanuel (2), Krzysztof send parcel Kamil Baczynski (97) Balcerzan Edward (1) Stanislaw Balinski (4) Aries Joseph (54) Marcin Baran (1) Barańczak Stanislaw (72) Barteczka Zbigniew (1) Bellon Wojciech (12) Benka Ursula Margaret (4) Beszczyńska send parcel Sophia (5) Białoszewski Miron (21) Biedrzycki Milosz (4) Bielarczyk Krystyna (1) Bielski Christopher James (5) Bierezin Jacek (18) Bienkowski Zbigniew (4) Halina Birenbaum (3) Stork Marianna (9) Bojarski Waclaw (1) Bonowicz Wojciech (1) Przemyslaw Borkowski (1), Tadeusz Borowski (19) Borzecka Eve (1), Tadeusz Boy-Żeleński (9) Brakoniecki Casimir (3) Brandstaetter Roman (9) Jerzy Braun (2) Bronek Obidzy Kozieński (6) Broniewski Wladyslaw send parcel (23) Bryll Ernest (24) Brzechwa John (4) Brzeski Andrew send parcel (1) Brzoska Wojciech (8) Brzostowska Janina (15) Buczkówna Mieczyslaw (5) Budzyńska Agata (1) Andrzej Bursa (38) Buryła Waclaw (1) Chabrowski Tadeusz (1) Chadzinikolau Nikos (13) Chotomska Wanda (1) Chrostowska Grazyna (3) Chrostowska-Sufa Jolanta (2) Chróścielewska send parcel Dorothy send parcel (12) Chyliński Waldemar (1) Ciechoński Leszek (1) Ciesielczuk Stanislaw (4) Ćwikliński Christopher (11), Jacek Cygan (2) Cyganik send parcel Henry (11) Tchaikovsky George (1 ) Czapińska Magda (5) Czaykowski Bogdan (2) Czech Jerzy (3) Czechowicz Joseph (39) Czuchnowski Marian (5) Justice Minister Mieczyslaw send parcel (1) Czychowski send parcel Mieczyslaw (2) Czycz Stanislaw (3) Czyżewski Titus (4) Czyżykiewicz Miroslaw (6 ) Tadeusz Dabrowski (8) Dakowicz Przemyslaw (2) Danielewska Lucy (2), Jacek Dehnel (8) Richard Stanislaw Dobrowolski (1) Dorn Louis (1) Vladimir Dulemba (1) Soul Dariusz (1) Smoke Wieslaw (3) Dzikowski Christopher ( 2) Kazimierz Dabrowski (2) Jan Dlugosz (1) Leszek Dlugosz (10) Dłuski Stanislaw (3) Elektorowicz Leszek (9) Eminowicz Louis (2) Leszek Engelking (3) Ferenc Teresa (12) Ficowski send parcel George (12) Fiech Teresa ( 5) Fiedorczuk Julia (5) Kornel send parcel Filipowicz (6) Frajlich Anna (11) Gajcy Tadeusz (19) Galoch Ela (2) Garczarek Andrew (7), Krzysztof Gasiorowski (3) Gałczyński Konstanty Ildefons (113) Gerszberg Thomas (5) Susan Ginczanka (9) Gorda Helena (1) Grass Stefan (22) Grechuta Marek (5) Grochowiak Stanislaw (55) Grossek - Korycka Maria (1) Grześczak Marian (1) Harasymowicz George (53) Julia Hartwig (88) Hasiak Danuta (7) Hemar Marian (6) Zbigniew Herbert (118) Agnes Herman (5) Hertz, Paul (17) Matthew Hildebrandt (3) Hillar Margaret (14) Hoffman, Kazimierz (9) Justin Holm (6) Holstein Vladimir (4) Stanislav Horak (3) Hornowska Eve (2) Hrynacz Thomas (4) Huelle Paul (1) Iredyński Irenaeus (2) Iwaniuk send parcel Waclaw (1) Ivashkievich Jaroslaw (63) Iłłakowiczówna Casimire send parcel (45) Janczarski Jacek (3) Janerka Lech (1) Janko Anna (8) Jarociński Wojciech (1) Jasieński Bruno (12) Jastrun Mieczyslaw (29) Jastrun Thomas (15) Jerzyn Zbigniew (20), Aleksander Jurewicz (1) Jacek Kaczmarski (27) Kaczorowska Teresa (4) Kajtochowa Anna (9) Stansfield Tamara (1) Kamieńska Anna (37) Kapuścińska Salome (2), Ryszard Kapuscinski (13) Krzysztof Karasek (13) Karpinski Światopełk send parcel (2) Timothy Karpovich (15) Jan Kasprowicz (1) Kasprzycki Robert (1) Kass Wojciech (3) Coffee Adam (22) Kawalec Julian send parcel (3) Kiersztejn Pakulska Dorothy (5) Kijonka Tadeusz (6) Samantha Kitsch (1) Klejnocki Yaroslav (1) Kleyff Jacek (5) Kobierski Janusz A. (3) Kobos-Barbara Kaminska (1) Jan Kochanowski (11) Christopher Koehler (1) Kofta Jonah (25) Komornicka Maria (2) Konopnicka Maria (4) Korab-Brzozowski, Stanislaw (5) Korab-Brzozowski Vincent (11) Julian Kornhauser (12) Kościkiewicz Thomas (1) Smith

No comments:

Post a Comment